+ Přidat odkaz zdarma
+ Objednat placený zvýhodněný odkaz
+ Provizní systém

Geostavby - Zemní a stavební práce

Klíčová slova: Zemní práce, demolice, bourání, násypy, rekultiva

E-mail: info@outletmilano.cz

Datum vloľení do katalogu: 29. ?nora 2012

Popis: Společnost se na profesionální úrovni zabývá: Prováděním zemních prací (skrývky ornic, plošné výkopy a násypy, výkopy jam a rýh, hutněné obsypy a zásypy, zpětné rozprostření ornice). Demoličními prácemi (zděné, ocelové a železobetonové objekty a konstrukce). Přesnou přípravou podkladních vrstev pod komunikace a drátkobetonové průmyslové podlahy. Výstavbou opěrných zdí a odhlučňovacích valů. Rekultivací skládek a zanedbaných ploch. Odvozem a likvidací zemin, sutí a dalších odpadů. Recyklací sutí, třídění sypkých materiálů. Dodávkou písků, drceného kameniva a recykláž. Kompletní dodávkou inženýrských sítí (kanalizace, voda, plyn, silové a sdělovací kabely) a výstavbou komunikací (parkoviště, chodníky, místní komunikace).

Web: www.geostavby.cz

Další související informace

Výstavba bytových domů

zemní práce, zedník, stavební firma, domy na klíč – Naše rodinná stavební firma se zabývá výstavbou rodinných domů na klíč a rekonstrukcemi. Naší výhodou se stává schopnost postavit kompletní domek vlastními silami od založení stavby až po střechu, nahození fasády i terréní úpravy kolem rodinného domu. Na ostatní práce máme své partnery a proto nám můžete svěřit stavbu svého nového domova kompletně na klíč.

Zemní práce, Zámkové dla

zemní práce, zámkové dlažby, kanalizace, kontejne – ACV ZEMPR nabízí zemní práce, zámkové dlažby, kanalizace, kontejnerová doprava, kontejnery a ruční výkopy. ACV ZEMPR nabízí zemní práce, zámkové dlažby, kanalizace, kontejnerová doprava, kontejnery a ruční výkopy.

Načítání trvalo 0.0558 sekund.